User Tools

Site Tools


user:foreningar

This is an old revision of the document!


Table of Contents

Föreningar

Tro det eller ej, det finns likasinnande i andra föreningar än ETA. Både på Chalmers och på andra tekniska högskolor.

Chalmers

Chalmers Robotförening (CRF)
Chalmers Robotics is a association where robot-builders meet up, build and discus ideas. The purpose of many of the robots that are built is to participate in Robot-SM, but many other kind robots is also built. Robot-SM is the biggest event that is organized by Chalmers Robotics, it lets builders all over Sweden to get to together and compete in robotics.

eXPerimentverkstaden (XP) är Maskinsektionens verkstadsförening och har under drygt 70 år fostrat mången yrkesverksam ingenjör i det sanna experimenterandets anda. Föreningen är vackert belägen i en omgivning av olika typer av metaller på bastanta lagerhyllor omgivna av lummiga svarvspån med en härligt värmepåverkad zon, det vill säga i maskinhusets källare. XP har fräs, sedan 1942.

LindholmensMakerspace

CASE [TBA]

Linköping

KTH

Elektrosektionens elektroniklaboratorium
http://www.elab.kth.se/

Lund

ElektroTekniska Föreningen
http://www.etf.tlth.lth.se/

user/foreningar.1547387625.txt.gz · Last modified: 2019/01/13 13:53 by user