User Tools

Site Tools


user:ny_medlemsportal

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

user:ny_medlemsportal [2018/04/04 23:41] (current)
Line 1: Line 1:
 +======Nya medlemsportalen======
 +Vi behöver en ny medlemsportal,​ pasta pronto!\\
 +
 +Förslag/​requests om ny funktionalitet:​
 +
 +===== Högsta prio =====
 +Funktioner som måste finnas. Start your adventure here!
 +
 +=== Medlemsregister ===
 +[[user:​ny_medlemsportal:​medlemsregister|Länk]]
 +
 +=== Medlemsregistering ===
 +Medlemsblankett fast elektrönisch. Skickar bekräftelsemejl som medlemmen måste godkänna innan hen är fullvärd medlem. Ser till så att vi har en mejladress vi //​faktiskt//​ kan nå medlemmen på.
 +
 +Ska medlemmar kunna registrera sig själva? Hur löser vi betalning då? Ska medlesskapet granskas av admin innan godkännande?​
 +
 +=== Medlemshantering ===
 +Admin-modul. Admin-konto separat från medlemsregistret
 +
 +  * PDF/​Excel-export av medlem
 +  * Ta bort, lägg till, ändra uppgifter på medlem (se: CRUD)
 +
 +=== Farnellbeställningsmodul ===
 +[[user:​ny_medlemsportal:​Farnellbeställningsmodul|Länk]]
 +Modul som hanterar Farnellbeställningar. ​
 +
 +=== Massutskick (mejl till medlemmar) ===
 +Modul som låter styrelsen skicka mejl som når alla medlemmar
 +
 +
 +===== Medel-prio =====
 +Mindre än skitviktigt men ändå viktigt.
 +  * Protokollista + PDF
 +  * TRAX-insticksmodul
 +  * Medlems-wiki
 +  * "Hur man gör x"
 +  * Sidor
 +  * - Instrument
 +  * - Värkstad
 +  * - Radiohörna
 +  * Lista på gerät man kan köpa (Ardunios mm)
 +  * Stadgar!!
 +
 +=== Tävlingsmodul ===
 +Typ "​Månadens diskare"​. Levels ges varje gång en medlem diskar
 +
 +===== Låg prio =====
 +Kul att ha men inte jätteviktigt
 +
 +=== Showcase medlemsprojekt ===
 +Möjlighet att lägga upp projekt på portalen där man berättar lite kring projekt man jobbar med, med relevanta länkar. Portalen roterar dessa regelbundet. ​
 +
 +
 +=== Twitterflöde ===
 +=== IRC-flöde ===
 +=== Slack-integrering ===
 +=== Plats för roliga bilder/​filmer ===
 +=== Nyckeljobbsmodul ===
 +
 +
 +===== Praktikaliteter =====
 +[[user:​ny_medlemsportal:​praktikaliteter|Länk]]
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
  
user/ny_medlemsportal.txt · Last modified: 2018/04/04 23:41 (external edit)