User Tools

Site Tools


user:readme

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

user:readme [2018/04/04 23:41] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Läs inte detta innan du redigerar wikin ======
 +Tänk på att använda preview före ändringar sparas, då information om ändringarna postas i #eta. Vid stora ändringar fyller man i "Edit summary"​-rutan. För en ny sida skall du alltid sätta en överskrift längst upp som namn för sidan, helst en H1. \\
 +Lär dig syntaxen här: [[wiki:​syntax]] \\
  
 +===== Interna namespaces =====
 +Dessa är såna som ingen ickeinloggad ska kunna läsa:\\
 +
 +**admin_intern** - information här kan bara redigeras och läsas av medlemmar i gruppen admin \\
 +**styrelsen_intern** - information här kan bara redigeras och läsas av medlemmar i gruppen committee \\
 +**auction_intern** - kan endast läsas och editeras av auktionskommiten och styrelsen\\
 +**user_intern** - kan läsas av alla inloggade (==medlemmar) och editeras av desamma\\
 +
 +===== Andra namespaces =====
 +**styrelsen** - information om/​för/​från styrelsen, kan endast editeras av styrelsemedlemmar men läsas av alla\\
 +**auction** - kan läsas av alla men endast editeras av styrelsen och auktionskommiten\\
 +**user** - kan läsas av alla och editeras av alla inloggade\\
 +
 +\\
 +(grupper: admin, committee, auction och user) \\
user/readme.txt · Last modified: 2018/04/04 23:41 (external edit)