User Tools

Site Tools


kretskortsguide

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
kretskortsguide [2018/04/04 23:39]
127.0.0.1 external edit
kretskortsguide [2020/04/18 12:56] (current)
eta
Line 5: Line 5:
   * Du skall alltid ha en LED som visar att du haver ström till din krets. \\   * Du skall alltid ha en LED som visar att du haver ström till din krets. \\
   * Du skall alltid ansluta en LED till din mikrokontroller för att visa att den haver funktion.   * Du skall alltid ansluta en LED till din mikrokontroller för att visa att den haver funktion.
 +  * Du skall alltid se till att du har valt rätt footprint till din komponent.
   * Ett gott tips är att alltid kontrollera allt minst två gånger! Man hittar alltid fel som man inte tänkt på.   * Ett gott tips är att alltid kontrollera allt minst två gånger! Man hittar alltid fel som man inte tänkt på.
   * En annan bra grej är att göra ledningsbanor tillräckligt grova om man misstänker att mycket ström kommer att flöda.   * En annan bra grej är att göra ledningsbanor tillräckligt grova om man misstänker att mycket ström kommer att flöda.
Line 15: Line 16:
   * Och se till att mönstret faktiskt blir rätt, och inte spegelvänt. Att skriva en liten text på kortet är ett bra tips för att lyckas med detta.   * Och se till att mönstret faktiskt blir rätt, och inte spegelvänt. Att skriva en liten text på kortet är ett bra tips för att lyckas med detta.
   * Skriv ut mönstret på ett vanligt kontorspapper och kolla så att alla komponenter är lika stora i verkligheten som när du gjorde designen, kontrollera även hålavstånd,​ etc.   * Skriv ut mönstret på ett vanligt kontorspapper och kolla så att alla komponenter är lika stora i verkligheten som när du gjorde designen, kontrollera även hålavstånd,​ etc.
 +  * Se till att du har utrymme att faktiskt löda fast komponenten med, ponera om du borde gjort den där padden större..
 +
 +
 +====== Layoutarens I tips ======
 +  * Försök lägg dina komponeter nära varandra, då får du små nätta kretskort.
 +  * varma saker blir varma, det finns footprints för kylflänsar.
 +  * När du börjar designa ditt kretskort, försök lägga ben med liknande funktion nära varandra, exempelvis +5v vid andra ställen där +5v krävs mm. 
 +  * om du kan göra en databuss, gör en databuss och försök designa runt den istället för att designa in en data buss runt komponenter.
 +  * Försök håll höghastighets datalinor lika långa, kan annars ge upphov till timing problem.
 +  * 
 +
 ===== Bra länkar om ämnet ===== ===== Bra länkar om ämnet =====
  
-[[http://​www.microwaves101.com/​encyclopedia/pwb-hints.cfm ​| Layouttips med RF-fokus]]\\+[[https://​www.microwaves101.com/​encyclopedias/microwave-rules-of-thumb ​| Layouttips med RF-fokus]]\\
 [[http://​www.microwaves101.com/​encyclopedia/​greentape.cfm | Fin dikt som förklarar vikten av korrekt jordning]] [[http://​www.microwaves101.com/​encyclopedia/​greentape.cfm | Fin dikt som förklarar vikten av korrekt jordning]]
kretskortsguide.1522885145.txt.gz · Last modified: 2018/04/04 23:39 by 127.0.0.1