User Tools

Site Tools


kretskortsguide

This is an old revision of the document!


Layoutarens N budord

Här är en lista på saker som är bra att tänka på när du caddar ditt kretskort.

 • Du skall alltid ha en LED som visar att du haver ström till din krets.
 • Du skall alltid ansluta en LED till din mikrokontroller för att visa att den haver funktion.
 • Ett gott tips är att alltid kontrollera allt minst två gånger! Man hittar alltid fel som man inte tänkt på.
 • En annan bra grej är att göra ledningsbanor tillräckligt grova om man misstänker att mycket ström kommer att flöda.
 • Gör jordplan, det sparar etsvätska, signaler och tid.
 • Ang. jordplan så är det viktigt att det är just jordplan och inte stora ojordade kopparytor, även kända som antenner. Resonanser uppstår på de mest konstiga sätt.
 • Stör av störiga spänningskällor med kondring's.
 • Ska kortet monteras någonstans? Kom ihåg att ge plats för skruvhål!
 • Ytmontera på “fel” sida (bottenlager)? Spegla komponenten!
 • Skriv ut designen så att trycksvärtan hamnar mot kopparlaminatet vid belysning!
 • Och se till att mönstret faktiskt blir rätt, och inte spegelvänt. Att skriva en liten text på kortet är ett bra tips för att lyckas med detta.
 • Skriv ut mönstret på ett vanligt kontorspapper och kolla så att alla komponenter är lika stora i verkligheten som när du gjorde designen, kontrollera även hålavstånd, etc.

Bra länkar om ämnet

kretskortsguide.1522885145.txt.gz · Last modified: 2018/04/04 23:39 by 127.0.0.1