User Tools

Site Tools


user:eta-can:eta-can

ETA-CAN

Denna sida dokumenterar lokalens hela CANbuss, med kabeldragning noder och moduler.

Just nu så saknas stora delar av näterket pågrund av halveringstiden på koppar i lokalen.

Lokalens CANnät är till stor del byggt med noder och kod från http://projekt.auml.se, vilket är ett projekt som härstammar från ETA.
Källkod och bibliotek kan hittas på GitHub och även på ETAs NAS på Z:\HomeAutomation\software

Dokumentation och guider

Om CAN:et dör pinout

Nätverkets baudrate: 250 kb/s

Noder

Nodnamn Kopplingspunkt NodID Status
kaffeklocka x 0x716e1003 Plingar glatt när kaffet är färdigt
kaffemeter x 0x0f1550e8 Mjukvaran stödjer inte CAN i nuläget
tempsens_ute x 0x29630f09 Utdragen
kylagg_skrubb x x ???
skrubbodass x 0xc5b3884f Aktiv men utan CAN funktionallitet
vaeggklocka_vaerkstad x 0x6cff1e2d ???
gpstime x x död (ersatt av Majordomo)
Ztenhårdklocka x x Fungerar
Kaffe(saft)blandare Radiohörnan/verkstan x Blinkar när kaffet är färdigt

Moduler

Kanaler

Kanal (decimalt) Beskrivning
40 Kaffestatus
41 Kaffekoppar
32 Utetemperatur?
33 Sofftemperatur?
34 Verkstadstemp?
35 Skrubbtemp?
36 Radiotemp
100 Toadörren
101 Ytterdörren
102 Skrubbdörren
103 Värkstadsdörren
104 Fläktrumsdörren
110 Fönster-Soffhörnan
111 Fönster-Yttre labb
112 Fönster-Inre labb
113 Fönster-Radiohörnan
114 Fönster-Värkstad
130 Ordinarie kraft?

Header/ID för en nod bestäms enligt

      union {
	uint32_t Id;	/**< CAN extended ID (29 bits). */
	struct {
		uint8_t Command;
		uint8_t ModuleId;
		uint8_t ModuleType;
		uint8_t ClassAndDirection;
	} Header;
};

temperaturkanalernas temperatur får du genom att dividera med 2^7

user/eta-can/eta-can.txt · Last modified: 2022/05/24 17:52 by eta