User Tools

Site Tools


user:eta-can:pinout

Pinouts

Dessa är de kontakteringarna som gäller för ETA-CAN, med flera.
RJ11 rekomenderas för nya installationer för att vara kompatibel med open CAN. CAN distributer och dess pinnout finns här https://github.com/ETAChalmers/CAN-Distributor

DB9

dsub9-pinout.jpg

Pin # Signal Names
1 Reserved Upgrade Path
2 CAN_L Dominant Low
3 CAN_GND Ground
4 Reserved Upgrade Path
5 CAN_SHLD Shield, Optional
6 GND Ground, Optional
7 CAN_H Dominant High
8 Reserved Upgrade Path
9 CAN_V+ Power, Optional
4P Micro-Match AUML
Pin # Signal Names
1 CAN_GND Ground
2 V_CAN Power, Optional
3 CAN_L Dominant Low
4 CAN_H Dominant High
5P XLR ETA
Pin # Signal Names
1 CAN_H Dominant High
2 CAN_L Dominant Low
3 NC
4 CAN_GND Ground
5 CAN_V+ Power, Optional
RJ45
Pin # Signal Names
1 CAN_H Dominant High
2 CAN_L Dominant Low
3 CAN_GND Ground
4 Reserved Upgrade Path
5 Reserved Upgrade Path
6 CAN_SHLD CAN Shield, Optional
7 CAN_GND Ground
8 CAN_V+ Power, Optional
RJ10
Pin # Signal Names
1 CAN_V+ Power, Optional
2 CAN_H Dominant High
3 CAN_L Dominant Low
4 CAN_GND Ground
10P-Header
Pin # Signal Names
1 Reserved Upgrade Path
2 GND Ground, Optional
3 CAN_L Dominant Low
4 CAN_H Dominant High
5 CAN_GND Ground
6 Reserved Upgrade Path
7 Reserved Upgrade Path
8 CAN_V+ Power, Optional
9 Reserved Upgrade Path
10 Reserved Upgrade Path
user/eta-can/pinout.txt · Last modified: 2022/12/20 19:26 by eta