User Tools

Site Tools


user:guider:farnell

Farnellbeställningar / Ordering from Farnell

ENGLISH VERSION BELOW

Vad är detta?

Som aktiv ETA-medlem har du tillgång till att beställa komponenter rabatterat från Farnell.
Vi får priset som gäller för 5:e staffling dvs det 5:e priset om man kollar vad en komponent kostar.

Hur gör jag?

En liten beskrivning
 • Gå in på Farnell och välj vad du vill ha (notera minsta order antal).
 • Anteckna ordernummer på vald artikel.
 • Sammanfatta hur många av varje artikel som du vill ha.
 • Lägg särskild uppmärksamhet på att din pryl finns i lager
 • Samt att den ej är USA lager (kostar ca 200kr extra)
 • Skicka ett mail till order@eta.chalmers.se Etafarnell@gmail.com.

Formatet som skall skickas i mailet är enligt följande: Ordernr, Antal, Namn (på dig).
Exempelvis:
214125,5,Boda
Nu har din beställning skickats till en orderadministratör (troligen styrelsemedlem), där denne har som uppgift att skicka vidare beställningen till Farnell.

 • Beställningarna sammanställs oftast udda veckor på söndag. (skicka gärna in på lördagen alltså)
 • Beställningen dyker upp i veckan efterordern lagts, fråga efter någon med nyckel till skrubb så kan du få dina prylar.
 • Betalning görs vid senare tillfälle. Tänk på att moms kommer att tillkomma.

Betalning

Betalning sker via banköverföring eller Izettle under kassörs uppsyn. Ett mail kommer att skickas till dig inom ca 2 månader efter en viss tid (minst årligen) med mer information efter du beställt.

English version

What is Farnell?

As a member of ETA you have access to components for a reduced price at Farnell. Our price point is for the fifth listing, that is the fifth price in the list you see for what you're ordering.

How do I order?

Step-by-step guide
 • Visit Farnell and choose what you wish to order (note minimum order amounts).
 • Note down the order number for the article in question.
 • Note how many of each article you're going to order.
 • Make sure your order is in stock.
 • Avoid things stocked in the USA (Additional 200 Kr fee)
 • Send a mail to order@eta.chalmers.se Etafarnell@gmail.com.

Format your mail as follows: Order number, Amount, Name (your own).
Example:
214125,5,Steve
Your order has now been sent to an administrator (probably a board member) who will place this order at Farnell.

 • Orders are compiled and sent on sundays during odd weeks (so make your orders on saturday at the latest).
 • Your order will arrive in about a week and can be collected from the box-room. Ask a board member with a key to access it.
 • Payment is done at a later date. Remeber that “moms” (VAT) will be included (equal to 25% of the original value)

Payment

Payment can be done either by bank transfer or at the Izettle when the treasurer of the board is present. A mail will be sent to you within two months some time within the year with more payment information.

user/guider/farnell.txt · Last modified: 2021/04/10 12:13 by user