User Tools

Site Tools


user:ets_visa

Att etsa kretskort är en konst som ingen har oss lärt.
Till en börjran vi ej kunde men det var blott temporärt.
Så lärde vi oss själva och det var ju värt besvä´t.
DIP och SOT nog var det värt besvärt.

ETA så tar vi oss laminatet.
ETA med Natrium hydroxid
ETA, ETA, etsa kretskort gillar ja´ för jag hatar ju kablage.

ETA så tar vi oss laminatet. (Tjo)
ETA med Natrium hydroxid (Blanda grogg)
ETA, ETA, etsa kretskort gillar ja´ för jag hatar ju kablage.

user/ets_visa.txt · Last modified: 2019/01/05 12:20 by user