User Tools

Site Tools


user:eta-can:noder:tempsens_ute

NODE_HW_ID=0x29630f09

Dennna nod är monterad i CAN-Kopplingsdosan över datorbänkarna, den kör sns_ds18x20. Den använder kanal 32 för att ge ut sin data.

user/eta-can/noder/tempsens_ute.txt · Last modified: 2018/04/04 23:45 by 127.0.0.1