User Tools

Site Tools


user:eta-can:housekeeping

Housekeeping

Det ligger en Raspberry PI i skrubben som heter Majordomo den emulerar noden GPStime i och med att den pumpar ut UNIX time en gång i sekunden. Förvånandsvärt mycket bygger på detta. Om det skulle te sig att den skiter sig kan det vara att CAN-interfacet inte bootat korrekt. Lösning.

  1. SSH:a in med användarnamn eta (och hemligt lösenord), IP adress står på majordomo
  2. kör kommandot “sudo ip link set can0 type can bitrate 250000”
  3. kör kommandot “sudo ip link set can0 up”
  4. kontrollera om det finns aktiva screen sessioner med “screen -ls”
  5. Kontrollera om det kommer data i CAN med “candump can0”

Om det inte finns data/sessioner är jag ledsen att säga att du får lista ut det själv

Script mm finns på ETAs github

Housekeeping

user/eta-can/housekeeping.txt · Last modified: 2021/02/19 16:05 by eta