User Tools

Site Tools


styrelsen:viceordf

Klippt ur stadgarna:

7:3 Vice ordföranden åligger:
att, då ordföranden är förhindrad, sköta dennes åligganden,
att handha ETA:s bibliotek.

styrelsen/viceordf.txt · Last modified: 2018/04/04 23:41 (external edit)