User Tools

Site Tools


user:kurser:amatorradiocert

Kurs för amatörradiocertifikat

ETA håller semi-regelbundet en gratis amatörradiokurs vårterminen varje år. I den c.a. 12 veckor långa kvällskursen går vi igenom allt som krävs för att skriva certifikat-provet i maj/juli (se årets kurssida ovan för prov-datum). Kursen är öppen för alla, och de enda förkunskaperna som krävs är en grundläggande förståelse av elektroniska kretsar.

Länk till kurs information VT2024 Course information

Vad är amatörradiocertifikat?

Bra information går att hitta här.
och en utbildningsbok finns här.

Amatörradiocertifikat används om man vill amatörmässigt arbeta med radio. Exempelvis bygga egna radioaparater, experimentera med vågutbredning och antenninstallationer så är det det du vill ha. Med cert får du tillgång till att sända med (oftast) 200W på lite olika frekvensband.

Om du vill veta mer om vad amatörradio eller om någon kurs är på gång fråga någon i styrelsen via eta ´snabbelA´ eta.chalmers.se eller besöka vår lokal spårvagnen och prata med styrelsen eller någon annan radioaktiv på eta.

Kursupplägg

Vi träffas en gång i veckan, oftast tisdagar efter tisdagsfikat (så ca 18:00). Vi går under dessa tillfällen igenom vad som krävs för certifikat. Men även lite vad ETA har för utrustning och hur den fungerar.
Provförrättare kontaktas senare när gruppen börjar känna sig mogen att skriva provet.

Kursmaterial

Det finns två böcker som är nyttiga. Bli Sändaramatör och Koncept för radioamatörcertifikat, ETA har köpt in senaste upplagan av dessa två böcker. eller så kan du hitta den som PDF här.
Under första kurstillfället så sär det lite inspiration och motivations prat kring vad amatörradio är.

När?

Tisdagar är traditionsenligt ägnat åt radio (därav ETA:s föreningskvällar). Därför tycker vi det är en bra ide att ta kurstillfällena då. Givetvis kombineras kurstillfällena på ett bra sätt med tisdagsfikat.

När tillräckligt många anmält intresse för kursen så försöker vi komma fram till någon bra tidsperiod att hålla den på. Har deltagarna speciella önskemål så ska vi givetvis se vad vi kan göra.

På grund av lathet kommer vi inte uppdatera denna sidan löpande utan kontakta hellre styret om du undrar när nästa kurs går.

Var?

Vi träffas som vanligt i spårvagnen för att sedan leta upp lämplig sal (ofta EL4x) ifall det är teori som ska gås igenom för att sedan återgå till spårvagnen om det ska tittas på utrustningen. Om det ska pillas på utrustning direkt så stannar vi helt enkelt kvar i spårvagnen.

Vid intresse

Vid intresse kontakta styret som tidigare sagt. Om det anses vara tillräkligt många som vill ha kurs kontaktar vi sedan samtliga intresserade. Är man riktigt taggad kan man skrika och banka på Hank/SA6JKK som hållt i kursen tidigare.

Ta gärna kontakt med oss om du vill ta cert! Vi vill gärna ha fler amatörer i klubben dels så hobbyn växer men även att man får nya vänner att prata med =)

73 DE SK6AB

Kurshistorik

ETA 313: SK6AB's ham radio course #2 (VT2024)

Länk till kurs information VT2024 Course information

Nya amatörer:

SA6FRI

ETA 313: SK6AB's ham radio course #1 (VT2023)

Länk till kurs information VT2023 Course information

Nya amatörer:
SA6EMR
SA6ERL
SA6SHM
SA6MTX
SA6KDK
SA6OOO
SA6KRW
SA6YEV
SA6TRN

ETA 313: SA6JKKs radiokurs #3 (VT2022)

Nya amatörer:
SA6KST
SA6DRW
SA6MBO
SA6NYA
SA6FEL
SA6PIB
SA6NTZ
SA6FOX
SA6RAW
SA6SUS
SA6YBL

ETA 313: SA6JKKs radiokurs #2 (Sommar 2020)

Nya amatörer:
SA6TAO
SA6SRT
SA6SEK
SA6SGA
SA6PMM

ETA 313: SA6JKK:s radiokurs #1 (HT2019)

Nya amatörer:
SA4MXB
SA6KRZ
SA6MTU
SA6RTO
SA6INA
SA6OXA
SA6LEA
SA6CNQ

ETA 313: Hank:s radiokurs #0 (VT2019)

Nya amatörer:
SA6JKK (aka Hank)
SA6DGJ

user/kurser/amatorradiocert.txt · Last modified: 2024/02/09 07:54 by user