User Tools

Site Tools


styrelsen:poster

För att kontakta hela styrelsen, maila eta@eta.chalmers.se.

Styrelseposter

ETA-styret 23/24

Ordförande - Oskar Tornevall

Vice Ordförande - Ada Berggren

Kassör - Lucas Fosse

Materialförvaltare - Love Suneson

Sekreterare - Michal Dzialak

Ordförande

I korta drag är ordförandes uppgifter i en förening bland annat:

 • Leda föreningen
 • Vara dess ansikte utåt


Ordförandes Kontinuitetsdokument

Vice ordförande

Eller Propagandaminister.
I korta drag är vice ordförandes uppgifter i en förening bland annat:

 • Agera ordförande om nuvarande ordförande skulle avlida.
 • Vara föreningens röst innåt.
 • Tillhanda ha ETAs bilbliotek


Vice Ordförande Kontinuitetsdokument

Kassör

I korta drag är kassörens uppgifter i en förening bland annat:

 • Ansvarar för föreningens ekonomi
 • Sköter föreningens in- och utbetalningar
 • Ansvarar för föreningens bokföring
 • Sköter föreningens medlemsregister
 • Rapporterar regelbundet till styrelsen om föreningens ekonomiska situation


Kassörens Kontinuitetsdokument

Materialförvaltare

I korta drag är materialförvaltarens uppgifter i en förening bland annat:

 • se till att verkstaden är en verkstad och inte en värkstad
 • se till att material finns i rätt mängd och rätt mängd
 • ta emot inköpsförslag som rör material till ETA (tex etsmedel, borrar eller godis)
 • vara en trevlig mysfarbror med mustach


Materialförvaltarens Kontinuitetsdokument

Sekreterare

I korta drag är sekreterares uppgifter i en förening bland annat:

 • Föra mötesprotokoll samt digitalisera dessa.
 • Generellt ha hand om documentation av viktiga händelser.
 • Vara analfabet eller ha grav dyslexi. (Så-när-på Obligatoriskt.)


Sekreterares Kontinuitetsdokument

styrelsen/poster.txt · Last modified: 2023/08/05 13:13 by eta