User Tools

Site Tools


styrelsen:ordforande

Ordföranden

Stadgarna

7:2 Ordföranden åligger:

  • Att leda föreningens sammanträden,
  • att föra ETA:s talan då något annat ej stadgats eller beslutats,
  • att inför studentkåren och teknologsektionen presentera verksamheten och av den samma äska anslag,
  • att informera E1 vid höstterminens början om ETA:s verksamhet,
  • att verkställa protokolljusterningar,
  • att tillse föreningsmötets beslut verkställes.

Vad han annars har på sitt samvete

Informera CHS om sittande styrelse

Tydligen måste kåren veta vilka som sitter i styrelsen för att föreningen ska få ha “kårföreningsstatus”.
Det innebär att efter ny styrelse har valts ska dess medlemmars namn, post och kontaktuppgifter
mailas in till kåren.
2007 mailades detta till Vice Ordförande Sociala Enheten, vso@chs.chalmers.se.

Revision

En verksamhetsberättelse ska skickas in till kåren efter styrelsen suttit av sin tid.
Klippt ur mail (inkommet 2007-07-16) från kårens VO:

Jag vill bara påminna er om att det är dags för alla Kårens kommittéer och
föreningar att komma in med er ekonomi och er verksamhetsberättelse för förra året
så att vi kan revidera dessa. Är det så att ni har fått mailet och inte skall göra
revisionen så var vänlig och kontakta era företrädare. Alla uppgifter skall komma in
senast den 14 september och vad som skall komma in och på vilket sätt det skall görs
står skrivet i det bifogade dokumentet. Är det några frågor var vänliga och hör av
er.

Den lilla gröna

Uppdatera uppgifterna på chs sida: ETAs styrelsemedlemmar

Bra att veta

Sysslor utförda 07/08

Ta hand om Acte-beställningar

Sköta kontakter med CDG (av vilka vi får vår internetanslutning)

Mini-sysadmin, någon måste lära sig allt och kunna ta över när de gamla försvinner

Påminnelse medlemsavgift (automagiska mail från portalen), och även ta hand om svaren

styrelsen/ordforande.txt · Last modified: 2018/04/04 23:41 by 127.0.0.1