User Tools

Site Tools


styrelsen:sekreterare

Sekreteraren

Stadgarna

7:4 Sekreteraren åligger:

  • att vid sammanträden föra protokoll.
  • att samankalla styrelse och föreningsmötet.
  • att ansvara för intern kommunikation till föreningens medlemmar.
  • att dokumentera och förvalta ETAs medlemsregister och digitala lagringssystem.
styrelsen/sekreterare.txt · Last modified: 2023/11/14 18:12 by eta