User Tools

Site Tools


styrelsen:matforvaltare

Klippt ur stadgarna:

7:6 Materialförvaltaren åligger:
att ha uppsikt över och sköta föreningens inventarier,
att upprätta inventarieförteckning,
att föreslå föreningsmötet inköp av ny utrustning.

* har hand om nycklar till skåp och dörrar

styrelsen/matforvaltare.txt · Last modified: 2018/04/04 23:41 (external edit)