User Tools

Site Tools


styrelsen:matforvaltare

Materialförvaltaren

Stadgarna

7:6 Materialförvaltaren åligger:

  • att ha uppsikt över och sköta föreningens inventarier.
  • att upprätta inventarieförteckning.
  • att föreslå föreningsmötet inköp av ny utrustning.
styrelsen/matforvaltare.txt · Last modified: 2023/11/14 18:09 by eta