User Tools

Site Tools


user:radio:kallebol

Table of Contents

Kallebol!

Monterad ovanpå DoITs lunchrums fläktrum bor detta ståtliga gerät!
Bild från 2007? innan ombyggnad
Under ETAs vårliga höstmöte 2020 röstades det igenom en motion av DGJ för att avsätta 10'000 Kassörenheter för att göra den brukbar. Med brukbar menas snurra och ha sig, samt lyssna och sådant. I verkligheten täckte det nästan all materialkostnad för Minimum Viable Kallebol (MVK).

Under ETAs vårliga höstmöte 2022 röstades det igenom en motion av DGJ för att avsätta ytterligare 10'000 Kassörenheter då det visade sig att motordrivaren som fanns till azimuth var kaputt och en ny behövdes köpas. Samt att galvanisering var dyrare än tidigare räknats med.

Under ETAs vårmöte 2022 röstades det igenom en motion av JKK för att avsätta ytterligare 10'000 Kassörenheter till Kallebolen för att köpa kablage, jordfelsbrytare m.m. för att avsluta projektet.

Rendering

Förslag på uppbyggnad av kallebolen anno augusti 2020 Notera hur pelaren är en halvmeter för kort. Detta är en av anledningarna till varför axeln är i tre delar i olika typer av stål.

Vindhastighet

CF har en vindmätare Av ögnande på den så kommer vindbyar upp i ca 25m/s när det blåser mycket, 10m/s genomsnitt. ca 4-3m/s när det blåser måttligt. Det blåser upp till 22m/s ca en gång i månaden ser det ut som så att förankra Kallebolen för sådanna företeelser känns orimligt.

Uppbyggnad/mekanik

Om du läser detta i framtiden, notera att alla mått på ritningar stämmer inte. Framförallt hålen i kugghjulen. Men ritning är bara ett förslag right?

Specifikationen som sattes upp krävde 1kNm i maximalt vridmoment pga blåst med mera. Ett kuggpar på z1=114 z2=31 sattes upp med modul=4 och 40mm kuggbredd. Teroretiskt skall detta klara 1.2kNm innan utmattning. Kuggarna är i C40 stål och axeltappen som fäster z1 är C65e. Tappen är lagrad i ett '6215 2Z C3 Kullager' från SKF. Kugghjulen är inte härdade utan enbart normaliserade.

Kul med kugg
Hur kugghjulen med tapp och lager ser ut i omonterat stadie. Med hjälp från Xp 17/18/19/20 frästes hålet i stora kugghjulet ut i deras CNC fräs då den inte gick att spänna in i varken våran Örn eller deras svarv. Stackuppen på axeltappen är följande Mutter - kugghjul+kil - avståndsring - kullager. Detta går typ att se i bilden

Elektronik

På kallenbolen sitter ett apparatskåp med en liten datamaskin i sig som styr elevation och sånt. All datainsamling sker digitalt, via SDR då vi lever i framtiden och inte i det förflutna. Detta för att slippa ha en roterskarv för coax som behöver gå igenom kallebol-axeln. Istället används framtidsteknik så som WiFi att få datat till markplan.

På markplan finns två (inte fast installation!) el-installationer, en utomhus med kontroll för azimuth axeln och WiFi prat, och en för övrigt bös nedanför hissmaksinrummet i ett rackskåp.

Roterande Apparatskåpet

I det roterande apparatskåpet finns det massa skoj. En TEK3-IMX6 dator från TechNexion skall sköta all datainsamling och styra elevation.

Länkar för TechNexicon:en:

https://github.com/ETAChalmers/Kallebol-rotor-computer

https://www.technexion.com/shop/embedded-computing/fanless-computing/tek3-series/tek3-imx6/

https://www.manualslib.com/manual/1534546/Technexion-Tek3-Imx6.html?page=3#manual

Den kör på debian, och har en raspberry pi Pico som IO expander.

192.168.30.169

etaeta

Elevation drivs av ett linjärdon som matas med 12VDC och pratar UART på en tråd. Den har ingen TX så den bara lyssnar. På UART skall man sicka ett börvärde till mikrokontrollern som den sedan skall uppnå själv. Den har även en Homeing sekvens som bör utföras ibland för att se till att den inte har tappat bort sig. Den har brytare i båda ändarna av sin färd för att se till att den inte kör loss etc.
En 3A långsam säkring finns på styrkortet som överströmskydd.

En 1-4 SP4T koaxial switch sitter i skåpet för att möjliggöra att flera olika antenner/frekvensband ska kunna avlyssnas med samma SDR. En RTL-SDR börjar vi med.

koaxial switch port:
1) LNB 10.5 GHz
2) Ingenting
3) Ingenting
4) SA6KRZ:s 1-2 GHz log period antenn.

En Othernet Bullseye LNB TCXO sköter 10.5 GHz lyssnandet och sitter i Kallebolens fokalpunkt. Den är ca +-10 kHz frekvensstabil och en av dess utgångar är dess TCXO på 25 MHz. TCXO utgången används inte (anno 2022) utan kabeln är igenvulkad. Den drivs likt allt annat av 12V och är vertikalt polariserad.

Stillasittande Apparatskåpet

kontroll för azimuth axeln och WiFi prat

Proffsigt installerat

Mikrovågsracket

Switch + kraft + säkring + jordfelsbrytare …

Montering

Kallebolen galvaniserades 2022 och monterades upp 2022-05-14. Delar som inte är galvaniserade täcktes i bromsoksfett eller spray-on-wax. Detta är saker som antagligen kommer behövas förnyas något år efter. Centrumaxeln är i tre delar, ihopsvetsad. Potentiella klagomål som framtida generationer när den skall servas riktas till SA6DGJ. 'Fog och fett är nice' - SA6DGJ 2022

Undersidan av kallebolen, på bild SA6DGJ & SA6JKK

Service arbete

Om det skulle vara så att någon faktiskt kommer ta hand om om denna pjäs så följer en först en enkel service manual och en avancerad.

Enkel service

 • Se till att balkkonstruktionen (i toppen) sitter fast på axeln, annars sätt fast den på något bra sätt (svets är inte bra)
 • ta ur eventuell kabel från centrumaxeln
 • Spruta in rostskyddsvax i form av aerosol in i centeraxeln. (finns på biltema)
 • Torka bort gammalt fett från kuggarna, (det kan ha hamnat skit och dyl i det.) och applicera nytt klisterfett (ex bromsoksfett).
 • identifiera övriga brister och fixa dem :)

Avancerad service

Alltså om du behöver plocka isär i komponenter.

 1. Plocka loss parabolen
 2. ta bort linjärdon
 3. skruva loss lagerblocken med elevation delen (obs blocken går inte av axeln, klagomål till SA6DGJ)
 4. Tag loss aparatskåpet och kabel genom centrumaxeln.
 5. Tag loss balk kontruktionen från axeln, Den måste loss först, annars är det kört. Hoppas ingen svetsat den bara :-?
 6. Tag loss övre lagret bara lyfta det rakt upp, 'fog är kul'
 7. Skruva loss stapeln från balkarna och eventuella skyddsplåtar.
 8. lägg stalen ner längs taket.
 9. Skruva loss mega-muttern(TM) från axeltappen och banka/dra försiktigt bort kugghjulet, (den har fin passform på ohärdad axel så akta så den inte skär sig).
 10. skruva loss lagerhållaren från foten och axeln skall gå att dra rakt ut

Har du nått så här långt så tror jag du kan klara resten själv. Vid övriga frågor kring bas-kontruktionen fråga SA6DGJ.

user/radio/kallebol.txt · Last modified: 2023/05/06 16:38 by user