User Tools

Site Tools


user:foreningar

Föreningar

Tro det eller ej, det finns likasinnande i andra föreningar än ETA. Både på Chalmers och på andra tekniska högskolor.

Chalmers

Chalmers Robotförening (CRF)
Chalmers Robotförening är en förening där robotintresserade träffas, bygger robotar och utbyter idéer. Målet med många av de robotar som byggs här är att delta i Robot-SM, men det byggs även helt andra robotar. Robot-SM är ett av Chalmers Robotförenings största arrangemang, detta är ett tillfälle för robotintresserade att träffas och tävla i robotteknik.

eXPerimentverkstaden (XP) är Maskinsektionens verkstadsförening och har under drygt 70 år fostrat mången yrkesverksam ingenjör i det sanna experimenterandets anda. Föreningen är vackert belägen i en omgivning av olika typer av metaller på bastanta lagerhyllor omgivna av lummiga svarvspån med en härligt värmepåverkad zon, det vill säga i maskinhusets källare. XP har fräs, sedan 1942.

LindholmensMakerspace

CASE [TBA]

Linköping

KTH

Elektrosektionens elektroniklaboratorium
http://www.elab.kth.se/

Lund

ElektroTekniska Föreningen
http://www.etf.tlth.lth.se/

University of Twente

Amatörradioföreningen ETGD. https://etgd.utwente.nl/english/

user/foreningar.txt · Last modified: 2019/11/04 05:56 by eta