User Tools

Site Tools


user:robot-sm

Robot-SM

To be assimilated
Robot-SM är CRFsfrämsta arrangemang.
Robot-SM är en tävling och ett evenemang som är öppet för alla som är intresserade av framtidens teknik. Evenemangen har anordnats av Chalmers Robotförening på våren varje år sedan 2006. Syftet med Robot-SM är att vara ett evenemang där robotintresserade kan träffas, utbyta idéer och jämföra sina robotar mot varandra. Syftet är även att sprida intresset för teknik och robotar. Huvudattraktionen är kampen mellan autonoma robotar i grenarna Sumo, Linjeföljning, Folkrace och Fristil.

se även

user/robot-sm.txt · Last modified: 2019/01/13 13:53 by user