User Tools

Site Tools


user:teorem

Teorem

Svamlingsteoremet

Talhastigheten måste vara minst dubbelt så snabb som faktahastigheten för att inte åhörarna ska hinna upptäcka att du svamlar.

Gör de det avviker de från föreläsningen, det är det som kallas avviknings-distorsion.

ADCteoremet

Föreläsare kan inte säga ADC utan att tillägga “vilket står för Analog till digital konverterare”. - SA6KRZ (Loka)

user/teorem.txt · Last modified: 2020/11/26 13:13 by eta