User Tools

Site Tools


user:reglerverkstaden

Värkstaden

Till värkstaden som detta berör.
LÖST HÄNGADE KLÄDER ÄR DÅLIGT speciellt vid, svarvning, fräsning, borrning. Ta hellre av dig tröjan och visa upp dig.

  • Halte sich ruhig! Ta det lungt, annars skadar du dig själv, dina vänner och utrustningen!
  • Inget högljudt arbete före kl 17:00 på vardagar pågrund av gnällrövar under. Efteråt uppmuntras tungt artelleri.
  • Du bör inte arbeta med tungt maskineri full, dina odds för att bli utrensad ur genpoolen ökar då.
  • Använd ingenting som du inte vet hur du hanterar. Främst för att du kommer att klanta dig och förstöra maskinen/verktyget/vad du än använder. Var inte rädd att fråga någon om hur saker och ting fungerar om du är osäker.
  • CNC-fräsen är extra olaglig att använda om du inte har fått lov. Den och alla tillbehör är jättedyra, och går lätt sönder.
  • Vid användning av saker som roterar snabbt bör du inte ha nedsläppt hår, långa ärmar ect. Du kan dö!
  • Drick inte kemikalierna. Många är farliga och skall hanteras med förnuft!
  • Blanda inte grogg med etsvätskan!
  • Städa efter dig! vertyg kan få fötter och göra uppror vid onödning framlämning i damm.
När du är färdig - städa efter dig, både för maskinernas och andra medlemmarnas skull!
user/reglerverkstaden.txt · Last modified: 2019/09/20 05:03 by eta