User Tools

Site Tools


user:radio:antennstyrning

Antennstyrning

Lämpligt nyckeljobb!!

Styrning för att styra en antenn.
FIXME vad kallas antennen osv.

Varför?

Kunna vrida och ha sig. Så man kan studsa signaler mot månen, flygplan mm.

Hur?

Styra med hjälp av en CAN-buss.

Hårdvara

NodeEssential
Till en början en nod vid antennen (inomhus) och en i radioschacket.

Antennod

10 IOs finns att tillgå på en NodeEssential. AVR mega88 duger.

 1. Elevation, feedback
 2. Elevation, relä upp
 3. Elevation, relä ned
 4. Azimuth, feedback
 5. Azimuth, relä vänster
 6. Azimuth, relä höger
Själva styrningen av rotorn är inte komplicerad alls, i princip så har
du tre trådar till motorn varav en kopplas till nollan(24V AC används)
och en de två andra kopplas till fasen och vilken man väljer styr
rotationsriktningen. Lämpligen sköter man den delen med två reläer.

Feedback av positionen är helt enkelt en 500 Ohm's potentiometer som man
har tre trådar till, går ju (efter lite RF filtrering, vi ska ju trots
allt köra uppåt 1KW RF i alldeles närheten...) att läsa rätt bra med
AD:n på en AVR.

Manövernod

10 IOs finns att tillgå på en NodeEssential. AVR mega88 eller 168.
En display skulle man kunna koppla in, 2×16 teckendisplay kanske. Ska visa antennens position. Tar 7 IOs om det är en HD44780.
Det lämnar 3 lediga IO som ska användas till att ändra position på antennen. Förslagsvis används en för bestämning av om det är elevation eller sidled som ska justeras. En för upp/vänster och en ned/höger.

4 knappar

 • Elevation +
 • Elevation -
 • Azimuth +
 • Azimuth -
Första prioritet för styrningen är helt enkelt en låda som man kan styra
med knappar +- och som även visar positionen. Steg två är att skicka
data från PC via serieport för att följa satteliter och annat...

Själva regleringen av positionen är inte kritisk, helt enkelt att köra
tills position är uppnådd sedan stäng av. Ingen PID eller något sånt behövs.

PC-nod

En NodeEssential med FTDI eller MAX232 eller en färdig NodeUSB.

Kablage

En skärmad TP-kabel dragen från radioschacket till fläktrummet för gnd, can-h och can-l. Dra även en från styrelserummet till fläktrummet samtidigt för framtida bruk.

Spänningsmatning

Separata matningar för fläktrummet och radioschacket

Mjukvara

Det mesta går att plocka från http://projekt.auml.se/ men en applikationerna måste skrivas själv.

Manövernod

Förslag på output på 2×16 teckens display:

Börvärde | Ärvärde
|----------------|
|12.34° 12.34° | Elevation
|12.34° 12.34° | Azimuth
|----------------|

I framtiden kunna koppla in en PC till bussen för att därifrån styra antennen.
Vilken position ska visas på displayen? Den som ställs in med knappar (om det räknas ut i manövernoden) eller den som antennoden ger som feedback?

 • Ta in position och skriv ut
 • Läsa tryckknapparna, skicka ut frame för vridning

Antennod

 • Slår till ett relä när inkommande postion inte stämmer överens med antennens verkliga position
 • Slå av relät när antennen nått önskad position
 • Positionen läses med en adc
 • Skicka ut positionen på bussen periodiskt och vid ändringar
 • Kunna vrida till absolut postion
 • Kunna vrida till relativ postion
 • Kunna vrida kontinuerligt tills stopp

Antagligen kommer bara en av dessa varianter användas, men skadar inte om de är implementerade.

Den måste kunna hantera kallibrering, dessa parametrar lagras lämpligt i eeprom.

PC-nod

Framtida huvudvärk för PC-interfacet som ska styra antennen. Men till en början kan en vanlig Can2Serial-mjukvara användas för att kunna programmera om de öviga noderna.

user/radio/antennstyrning.txt · Last modified: 2018/04/04 23:44 by 127.0.0.1