User Tools

Site Tools


user:kontakt

Kontakt

För att kontakta hela styrelsen, maila eta 'AT' eta.chalmers.se.
För att kontakta Auktionskomiteen, maila auktion.eta 'AT' eta.chalmers.se.

Telefonnummer till lokalen 031-207860
ETAs adress är:
ETA - Chalmers
Rännvägen 4
412 96 GÖTEBORG

user/kontakt.txt · Last modified: 2023/06/18 12:26 by eta