User Tools

Site Tools


styrelsen:bankbok

Table of Contents

Bankbok

En feature vi vill ha på portalen. För att ha ett enklare sätt att hålla koll på vår ekonomi utan att gå in i den verkliga bokföringen hela tiden.

Konton

Bankboken visar ett par olika konton som motsvarar våra budgetar. Tex verkstad, lab och radio. Om det även går att lägga till nya vore det bra.

Tillgång

Det är styrelsen som ska ha tillgång till den.
Auktionskommiten är nog bra att de kommer åt den om det skapas ett auktionskonto.

In / Ut

Kunna beskriva posterna med en kort rubrik och även en utförligare beskrivning om nu någon orkar skriva in dessa. Kassören föreslår även att man har en drop-down-meny med de nummer som används i verkliga bokföringen. Detta för att sedan lätt föra in det i den skarpa bokföringen, men detta är inget som behövs prioriteras.

styrelsen/bankbok.txt · Last modified: 2018/04/04 23:41 (external edit)