User Tools

Site Tools


styrelsen:bankbok

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

styrelsen:bankbok [2018/04/04 23:41] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Bankbok ======
 +En feature vi vill ha på portalen. För att ha ett enklare sätt att hålla koll på vår ekonomi utan att gå in i den verkliga bokföringen hela tiden.
 +
 +
 +===== Konton =====
 +Bankboken visar ett par olika konton som motsvarar våra budgetar. Tex verkstad, lab och radio. Om det även går att lägga till nya vore det bra.
 +
 +===== Tillgång =====
 +Det är styrelsen som ska ha tillgång till den.\\
 +Auktionskommiten är nog bra att de kommer åt den om det skapas ett auktionskonto.\\
 +
 +===== In / Ut =====
 +Kunna beskriva posterna med en kort rubrik och även en utförligare beskrivning om nu någon orkar skriva in dessa.
 +Kassören föreslår även att man har en drop-down-meny med de nummer som används i verkliga bokföringen. Detta för att sedan lätt föra in det i den skarpa bokföringen,​ men detta är inget som behövs prioriteras.
 +
  
styrelsen/bankbok.txt · Last modified: 2018/04/04 23:41 (external edit)