User Tools

Site Tools


styrelsen:datorer:aga

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
styrelsen:datorer:aga [2019/10/12 08:34]
eta
styrelsen:datorer:aga [2019/10/12 08:37] (current)
eta
Line 16: Line 16:
  
 ===== Styrning av FT-990 ===== ===== Styrning av FT-990 =====
-Efter lite pill hsudo stty -F /dev/ttyS0 4800 -cstopb start 1+Efter lite pill har man lyckats byta frekvenser på FT990 via bash på AGA.\\ 
 +Enkel kod '​tagen'​ från manualen\\ 
 +Manualen är sisådär, så testa koden nedan och få den att funka innan du blir mer avancerad.\\ 
 + 
 + 
 +sudo stty -F /dev/ttyS0 4800 -cstopb start 1\\ 
 +# Sets serialport ttyS0 to baudrate 4800, two stopbytes, and start with CHAR '​1'​\\ 
 +sudo chmod 666 /​dev/​ttyS0\\ 
 +sleep 0.1\\ 
 +echo -ne '​\x00'​ > /​dev/​ttyS0\\ 
 +sleep 0.1\\ 
 +echo -ne '​\x50'​ > /​dev/​ttyS0\\ 
 +sleep 0.1\\ 
 +echo -ne '​\x42'​ > /​dev/​ttyS0\\ 
 +sleep 0.1\\ 
 +echo -ne '​\x01'​ > /​dev/​ttyS0\\sudo ​stty -F /dev/ttyS0 4800 -cstopb start 1
 # Sets serialport ttyS0 to baudrate 4800, two stopbytes, and start with CHAR '​1'​ # Sets serialport ttyS0 to baudrate 4800, two stopbytes, and start with CHAR '​1'​
 sudo chmod 666 /dev/ttyS0 sudo chmod 666 /dev/ttyS0
Line 29: Line 44:
 sleep 0.1 sleep 0.1
 echo -ne '​\x0A'​ > /dev/ttyS0 echo -ne '​\x0A'​ > /dev/ttyS0
-ar man lyckats byta frekvenser på FT990 via bash på AGA.\\ 
-Enkel kod '​tagen'​ från manualen\\ 
- 
  
-sudo stty -F /dev/ttyS0 4800 -cstopb start 1\\ 
-# Sets serialport ttyS0 to baudrate 4800, two stopbytes, and start with CHAR '​1'​\\ 
-sudo chmod 666 /​dev/​ttyS0\\ 
-sleep 0.1\\ 
-echo -ne '​\x00'​ > /​dev/​ttyS0\\ 
-sleep 0.1\\ 
-echo -ne '​\x50'​ > /​dev/​ttyS0\\ 
-sleep 0.1\\ 
-echo -ne '​\x42'​ > /​dev/​ttyS0\\ 
-sleep 0.1\\ 
-echo -ne '​\x01'​ > /​dev/​ttyS0\\ 
 sleep 0.1\\ sleep 0.1\\
 echo -ne '​\x0A'​ > /​dev/​ttyS0\\ echo -ne '​\x0A'​ > /​dev/​ttyS0\\
  
 För att köra detta krävs att man har en RS232 inkopplad via chippet '​JP86AG'​ för serialisering av datan eller något sånt.\\ För att köra detta krävs att man har en RS232 inkopplad via chippet '​JP86AG'​ för serialisering av datan eller något sånt.\\
-Det ligger en redan inkoplad till Yaestusn som är gjord SA6BPW.+Det ligger en redan inkoplad till Yaestusn som är gjord SA6BPW.\\ 
 + 
 +Men för att vara ärlig så är det inte jätteattraktivt att styra radion via datorn då byta frekvens var 500ms är inte jättecoolt,​ de flesta inställningar är manuella rattar ändå. MEN RTTY/PSK skall funka på något sätt, vet inte hur än...
  
  
styrelsen/datorer/aga.txt · Last modified: 2019/10/12 08:37 by eta