User Tools

Site Tools


styrelsen:datorer:aga

Aga

“Radiodatorn”

Hårdvara

Mjukvara

Denna burk kör Mint (Linux)

  • Gnuradio
  • Linrad
  • GQRX
  • WXtoIMG
  • WSJT-X

Styrning av FT-990

Efter lite pill har man lyckats byta frekvenser på FT990 via bash på AGA.
Enkel kod 'tagen' från manualen
Manualen är sisådär, så testa koden nedan och få den att funka innan du blir mer avancerad.

sudo stty -F /dev/ttyS0 4800 -cstopb start 1
# Sets serialport ttyS0 to baudrate 4800, two stopbytes, and start with CHAR '1'
sudo chmod 666 /dev/ttyS0
sleep 0.1
echo -ne '\x00' > /dev/ttyS0
sleep 0.1
echo -ne '\x50' > /dev/ttyS0
sleep 0.1
echo -ne '\x42' > /dev/ttyS0
sleep 0.1
echo -ne '\x01' > /dev/ttyS0\\sudo stty -F /dev/ttyS0 4800 -cstopb start 1 # Sets serialport ttyS0 to baudrate 4800, two stopbytes, and start with CHAR '1' sudo chmod 666 /dev/ttyS0 sleep 0.1 echo -ne '\x00' > /dev/ttyS0 sleep 0.1 echo -ne '\x50' > /dev/ttyS0 sleep 0.1 echo -ne '\x42' > /dev/ttyS0 sleep 0.1 echo -ne '\x01' > /dev/ttyS0 sleep 0.1 echo -ne '\x0A' > /dev/ttyS0

sleep 0.1
echo -ne '\x0A' > /dev/ttyS0

För att köra detta krävs att man har en RS232 inkopplad via chippet 'JP86AG' för serialisering av datan eller något sånt.
Det ligger en redan inkoplad till Yaestusn som är gjord SA6BPW.

Men för att vara ärlig så är det inte jätteattraktivt att styra radion via datorn då byta frekvens var 500ms är inte jättecoolt, de flesta inställningar är manuella rattar ändå. MEN RTTY/PSK skall funka på något sätt, vet inte hur än…

styrelsen/datorer/aga.txt · Last modified: 2020/01/05 09:15 by eta