User Tools

Site Tools


user:radio:dca

Double Cross Dipole Antenna

Eller DCA, det är en cirkulärpolariserad antenn för sattelitmottagning.
Den agerar med hjälp av farlig™ ethernet där brun och blå kablar är spänningsatta för spänningmatning till en RaspberryPi som sitter vid antennen med en liten RTL-SDR.

Mjukvara

Mjukvara finns att hitta på ETAs GitHub sida

Pi:en kör raspberian med gnuradio på sig. Den dundrar iväg massa UDP data till 192.168.30.64 som förhoppningsvis är Aga, om inte konfigurera om DHCP i routern. portarna som används är 1230 , 1231 , 1232
Samplings hastigheten är 850M och centerfrekvensen 137.766MHz (Källabehövs)
GRC programmet är relativt simpelt. Det läser av hela spektrat där alla NOAA sateliter bor. Mixar spektrat med dess offset och lågpassfiltererar för att sedan dundra iväg till en UDP sink. Det används tre stycken UDP-sinks, en för varje sattelit. Bandbredden är 850e3/30.

Sattelit - Port
NOAA19 - 1230
NOAA18 - 1231
NOAA15 - 1232

Autostart

Vid boot skall programmet startas. Autostart ligger i /home/pi/.bashrc där den exaverar en fil i /home/pi/grc_stuff/startpy
Att starta via bashrc kan anses oetiskt, och det är det. Dessvärre var det det som funkade. Av någon anledning vill UDP sinken i grc inte starta om man startar den via en separat tråd. “./startpy &” funkar inte utan “./startpy” funkar. Detta gav upphov tillproblem som gör att /etc/rc.local inte kan användas då vissa moduler inte startas och pi:en blir softlockad. Hittar någon en bätte lösning på detta problemet får de mer än gärna lösa det.

Förbättningsområden

Just nu om nätverket dör, så är det dött länge. UDP blocket ger ett exception och startar inte upp igen. Detta borde ändras.
Eventuellt filtrera ner datamängden kring de intressanta områdena och skita i resten då datamängden är rätt mastig för den lila pi:en.

user/radio/dca.txt · Last modified: 2020/07/23 10:13 by eta