User Tools

Site Tools


styrelsen:datorer:avr1

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

styrelsen:datorer:avr1 [2018/04/04 23:44] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== AVR1 ======
 +"​Linuxdatorn vid labplatserna"​
 +===== Hårdvara =====
 +Intel P4 1,8 GHz\\
 +1 GB RAM\\
 +Flottig mus\\
 +Smutsigt tangentbord\\
  
 +
 +===== Det mjuka på insidan =====
 +Ubuntu 7.04\\
 +...
 +
 +Ligger på internt nät bakom sra.
styrelsen/datorer/avr1.txt · Last modified: 2018/04/04 23:44 (external edit)