User Tools

Site Tools


user:etsguide

ETAs ETS-guide

Se även kretskortsguide

Etsningsprocessen går ut på att man tar bort koppar från sitt substrat (glasfiberplatta) på utvalda plaser där photoresisten är borta.

Att etsa kretskort på ETA

Antaget att du har caddat upp ditt kort.

 1. Innan påbörjad etsning
  1. Att ha med sig:
   • Mönsterkortslayout på OH. Se vid cadning till att fylla stora tomma områden med jordplan så inte en massa onödig koppar behöver etsas bort (det gör att vi måste byta etsvätskan oftare).
   • Laminat, med fotoresist!! OBS enkelsidigt för enkelsidiga kort av samma anledning som ovan!
   • Glatt humör.
  2. Förberedelser innan man påbörjar proceduren
   • Sätt på värmen till etstanken.
   • Sätt på luftbubblet till etstanken.
 2. Ets-procedur
  1. Belysning. Akta ögonen; uv-ljus!
   • Placera laminatets kopparsida mot OH-arket, OBS kolla så mönstret inte hamnar spelgelvänt. Detta görs lätt genom att ha en text på sin layout. Genom att kolla att texten hamnar rätt vet du att resten också hamnar rätt. Se till att vakuumpumpen gör sitt och verkligen suger fast laminat och layout. Tryckvisaren (druckanzeige) ska visa ca 0,2 bar vid rätt applicering. Vid dålig tätning rekomenderas det att du är kreativ. Detta brukrar lösas med hjälp av ett Kalibrierungsgerät nära handtaget och en liten träbit eller dyl imellan glaset och toppluckan.
   • Placera laminat och OH-ark på belysningslådan.
   • Ställ in under- och överbeslysning. (Skall alltid vara inställd på detta)
   • Ställ in en tid på 3 min. Detta görs genom att trycka på tidsvredet, och man ställer då siffra för siffra på formatet [minut sekund sekund] Om det inte varit någon dysfunktionell person framme borde det inte behövas ändras.
   • Tryck ner tidsknappen en gång till efter att du ställt minutsiffran. Då tänds lysrören.
   • Efter tre minuter är den exponerad, peta inte på kopparen då det kan lämna fettfläckar.
  2. Framkallning. Aktas, hälsovådlig vätska! Vid kontakt med ögon, skölj dem omeldelbums!
   • Lägg det framkallade laminatet i en passande skål/behållare, ex Materialförvaltarens matlåda. Häll på en skvätt(så det täcker laminatet typ ca 1dl) framkallningsvätska (NaOH). När all fotoresist verkar ha försvunnit, skölj av kortet under kranen.
   • Du vet att det är framkallat då det inte längre släpper ifrån sig 'brun' dimma från de exponerade områderna.
  3. Etsning. Aktas, frätande syra. Kläder kan bli dåliga om de utsätts för syran. Vid kontakt med huden, skölj med vatten. Vid kontakt med ögonen rengör dem noga och ring sjukhus.
   • Kontrollera att värmen är typ 45-55 grader, hur du gör det vet jag inte dock.
   • Sänk ner i etsbadet och låt etsa tills endast mönstret är kvar av kopparn (~15 min).
  4. Rengöring
   • Rengör kortet med T-sprit för att lätt få bort kvarvarande fotoresist. Om man känner sig ambigös kan man borsta kortet med stålull med, vissa tyucker det blir lättare att löda då.
   • Kontrolera ditt kort! se till att det finns koppar där det skall finnas och inte är koppar där det inte skall finnas.
 3. Borra på! Bryt inga borr bara.m(

Påfyllning av vätskor

- NaOH (etsningsmedel)
Natriumhydroxid finnes i plastback under diskbänken i kemihörnan. När du fyller på dunken skall du tömma hela påsens innehåll och sedan hälla i 12 dl varmt vatten (direkt ur vattenkranen). Mängden vatten kanske kommer behöva varieras lite beroende på hur den faktiska koncentrationen är, men det är viktigt att faktiskt hälla i 12 dl, inte “ungefär” 12 dl! Skaka därefter om dunken så att innehållet löses upp väl.

- Framkallningsmedel
När framkallningsmedlet har förbrukats skall det först tömmas ut i en tom dunk och markeras med “natriumpersulfat + koppar”. Etstanken töms lättast med en kort bit slang som först fylls med vatten och sedan via tryckdifferans tömmer behållaren. När behållaren är tom så fyll vattenkokaren med 1,5 liter vatten och låt värmas tills det är ca 60 grader varmt. Fyll etstanken och häll i påsens innehåll (motsvarande 1kg), rör om med valfritt tillhygge tills skummandet har slutat och vätskan är genomskinlig. Fyll därefter på med vatten tills behållaren är 3/4 fylld (totalt ca 3 liter vatten).

Tips and trick's

kortet etsas aldrig färdigt!
Se till att du framkallat det ordentligt! det finns rädda människor som kör rekomenderad dos av NaOH pulver i vätskan, (kör 2x rekomenderad dos om du blandar själv). Du kan rädda kortet genom att plocka upp den ur tanken och framkalla lite till, ger inga märkbara sideffekter.

Etsvätskan kan vara utsliten. Kolla om den är grön, då får någon händig person byta ut den.

Kortet är färdigt men det är lite skit mellan några banor.
Ta en vass kniv eller Dremel och försök ta bort det med. Alternativt etsa det lite mer.
Kortet har etsasts för mycket koppar Synd, gör ett nytt. alternativt kan du försöka dundra på med tenn.

Utrustning att tillgå för etsakten

Vakuum-UV-Gelichtungsgerät 2

Aus/Ein manövrering av vakuumpump
Druckanzeige Vakuumtrycket
Öffnen släpper in luft för att kunna lyfta på överdelen
Zeit Visar inställd tid
Lamporna bestämmer enkel- eller dubbelsidig belysning
För att starta tryck på den vridbara ratten!
Vakuum-UV-Belichtungsgerät 2

Ätzstation

Innehåller etsvätskaÄtzstation

ETAs Etsvisa

user/etsguide.txt · Last modified: 2021/05/02 18:00 by user