User Tools

Site Tools


user:guider:introkit

Introkit

Det finns förslag på att ge nya medlemmar ett litet kit. Detta för att ge bränsle åt den lilla elektroniksjälen de har.
Tanken är att de ska få komponenter och laminat, sedan få etsa och bygga ihop. Slutligen programmera kretsen med färdigt program eller koda eget.
Priset ska rymmas i den första medlemsavgiften som betalas in. Alltså kan komponenter för ett värde runt 50-100 vara lämpligt.

Beståndsdelar

  • AVR Mega8, 48, 88 eller 168 då de alla är pinkompatibla
  • Färdigklippt laminat i lämplig storlek
  • ISP-header
  • Tryckknappar
  • Lysdioder

Och helst ska alla IOs vara utdragna för att medlemmen ska kunna använda kittet i framtida laborationer.

Tillvägagånssätt

  1. Bli medlem och få en godispåse med komponenter
  2. Gå igenom hela etsprocessen
  3. Löda på komponenterna
  4. Programmera kretsen med ett färdigt testprogram för att verifiera att den fungerar
  5. Själv utforska vad den lilla gynnaren till skalbagge klarar av

Efteråt

Medlemmen kan då använda sin krets till att leka med, möjligheterna är obegränsade.

Om nyfikenheten har tagit överhanden vill medlemmen nu ha mer och mer och mer…
Ett förslag är att förbereda ett kit med komponenter till att bygga sig en egen ISP, detta får den nyfiken köpa till ett billigt pris.

Förslag

mega8/88, 3 leds, 3 tryckknappar

user/guider/introkit.txt · Last modified: 2020/03/07 16:31 by eta