User Tools

Site Tools


styrelsen:poster

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
styrelsen:poster [2019/06/13 05:50]
eta
styrelsen:poster [2020/08/20 16:29] (current)
eta [Styrelseposter]
Line 1: Line 1:
 För att kontakta hela styrelsen, maila <eta@eta.chalmers.se>. För att kontakta hela styrelsen, maila <eta@eta.chalmers.se>.
 ====== Styrelseposter ====== ====== Styrelseposter ======
-ETA-styret 18/19+ETA-styret 19/20
  
-Ordförande - Johan "Hank" Karlsson+Ordförande - Anton Lööf
  
-Vice Ordförande - Martin "Gopnik" Glimstrand+Vice Ordförande - Martin Törnsten
  
-Kassör - Rasmus Claesen+Kassör - Simon "Tesseract" Andersson
  
-Materialförvaltare - Erik "Den där ettanAlmbratt+Materialförvaltare - Simon "NixieBjörklund
  
-Sekreterare - Stig "Chef StigRobertsson +Sekreterare - Felix "birdyHulthén 
 ===== Ordförande ===== ===== Ordförande =====
  
styrelsen/poster.1560405056.txt.gz · Last modified: 2019/06/13 05:50 by eta