User Tools

Site Tools


styrelsen:rostningsforfarande

Styrelsen 18/19:s röstningsförfarande

Styrelsens 18/19:s förslag på beslutsförfarande.

1. Mötesordförande presenterar kortfattat samtliga motioner.

2. Motionsbudgetomröstning: Hur mycket pengar man har att tillgå på detta mötet till motioner.

3. Rast samt tid för att skriva skriftliga yrkanden.

4. Salsdebatt samt ändringsyrkanden för varje motion.

5. Val av beslutsordning där varje röstdeltagande har X antal röster att tillfoga. Motionerna gås i nästa steg i genom i ordningen som beslutades här.

6. Alla motioner mot bifall eller avslag i ordningen som beslutades, då budgeten är nått ställs resterande motioner mot bordläggning/avslag.

Ett exempel på detta röstningsförfarande finns i mötet 2019-02-19

styrelsen/rostningsforfarande.txt · Last modified: 2019/05/06 14:54 by eta