User Tools

Site Tools


user:3dprinter

3D-printern

Modell (den bra): Prusa MK3

Modell (den dåliga): Makerbot Replicator 2X (just nu med endast en extruder)

Makerboten styrs av en Rasberry Pi installerad med Octoprint. På detta sätt behöver man inte strula med SD-kort.

Hur man rengör nozzlen på prusan

Hur man använder makerboten

För att använda 3D-printern behöver du först;

 1. ett CAD-program. Exempelvis Solidworks, Fusion360 eller Catia. Vad som helst som kan exportera i STL funkar.
 2. en Slicer. D.v.s. ett program för att generera dina g-kodfiler. Exempelvis Cura, Slicer eller Simplify3D.

På ETAs datorer finns både och. Då detta skrives (2018-08-22) finns Solidworks, Fusion360 och Cura installerade.

 1. Gör din CAD-modell
 2. Exportera modellen från ditt CAD-program i filformatet STL
 3. Imporera din STL-fil till din slicer. Exempelvis Cura. (Förr använde vi Makerbot Desktop. Detta fungerar inte längre.)
 4. Ställ in profilen för printern. Använder du Cura finns det en färdig. Se “Slicerprofiler”.
 5. Anpassa inställningar till din print. Det beror på vilket material du använder och din modell, mm.
 6. Exportera din print i filformatet gcode. Spara filen på datorn, förslagsvis Z-driven.
 7. Öppna webbläsaren och gå in på URL:en http://octopi.local. OBS! Detta steg kräver att du är uppkopplad till ETAs lokala nätverk. Exempelvis på de stationära datorerna.
 8. Du måste logga in för att skriva ut. Användarnamn och lösenord är detsamma som det till datorerna.
 9. Ladda din gcode-fil.
 10. Klicka därefter på din fil och klicka på “Print”.

Nu är det dags att strula med det mekaniska på printern :) Rinse and repeat -||-

Slicerprofiler

400mm i extrution är nice

Cura

De inställningar som bekräftat funkar är följande:
machinesettings.jpg extrudersettings.jpg

Start G-code:

M73 P0 ; enable build progress
G162 X Y F3000 ; home XY maximum
G161 Z F1200 ; home Z minimum
G92 Z-5 ; set Z to -5
G1 Z0 ; move Z to 0
G161 Z F100 ; home Z slowly
M132 X Y Z A B ; recall home offsets
M135 T0 ; load right extruder offsets
G1 X-130 Y-75 Z30 F9000 ; move to wait position off table
G130 X20 Y20 Z20 A20 B20 ; lower stepper Vrefs while heating
G130 X127 Y127 Z40 A127 B127 ; default stepper Vrefs
G92 A0 B0 ; zero extruders
G1 Z0.4 ; position nozzle
G1 E25 F300 ; purge nozzle
G1 X-125 Y-70 Z0.15 F1200 ; slow wipe
G1 X-120 Y-65 Z0.5 F1200 ; lift
G92 A0 B0 ; zero extruders
M73 P1 ;@body (notify GPX body has started)

End G-code:

; **** Replicator 2X end.gcode ****
M73 P100 ; end build progress
G1 Z155 F1000 ; send Z axis to bottom of machine
M140 S0 T0 ; cool down HBP
M104 S0 T0 ; cool down right extruder
M104 S0 T1 ; cool down left extruder
M127 ; stop blower fan
G162 X Y F3000 ; home XY maximum
M18 ; disable stepper
M72 P1 ; play Ta-Da song

Ännu har vi inte provat att skriva ut med dubbla huvuden (då det för närvarande bara finns ett). För att detta senare ska funka måste inställningar ändras i både Cura och Octoprint.

user/3dprinter.txt · Last modified: 2019/01/08 14:35 by eta