User Tools

Site Tools


user:boklista

Biblioteket

En lista på böcker och tidsskrifter som ETA har till förfogande

Böcker

Elektronik

Data

Radio

Bli Sändaramatör
Trafikhandboken
Koncept för radioamatörcertifikat
DUBUS

Verkstad

Karlebo Handbok
Verkstadshandboken

Formelsamlingar och annat vetenskapligt

Mathematics Handbook
Physics Handbook

Lag & rätt, bokföring

Tidsskrifter

QTC
Elektor
Allt om elektronik
Kalle Anka

Arkiverat

En del material är nedflyttat i förrådet. Ligger i stor låda av plywood.
Lista på saker i lådan: (Anget med namn och årgång, alla ej kompletta)

Microwave Journal: 2004, 2005
Amateur Radio: 1989
Tofsen: 6/91
Amiga User: 1990
Hemdator: 1989
QRO-bladet: 1993-1997
QTC: 1990, 1991, -92, -93, -94. -95, -96, -97, -98, -99, 2000
Elektor: 1989, -90, -93, -95, -96 , -97, -98
Allt om elektronik: 1989-1990
UKW Berichte: 1975-1977
DUBUS: 1974-1976, 1977-1979, 1980-1982, 1983-1985, 1986-1988, 1989, 1995-1996, 1999
+ Diverse manualer till gamla instrument som ej finns kvar i ETA:s ägo.

user/boklista.txt · Last modified: 2018/04/04 23:41 by 127.0.0.1