User Tools

Site Tools


user:ets_visa

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

user:ets_visa [2019/01/05 12:20]
user created
user:ets_visa [2019/01/05 12:20] (current)
user
Line 1: Line 1:
-Att etsa kretskort är en konst som ingen har oss lärt. +Att etsa kretskort är en konst som ingen har oss lärt.\\ 
-Till en börjran vi ej kunde men det var blott temporärt. +Till en börjran vi ej kunde men det var blott temporärt.\\ 
-Så lärde vi oss själva och det var ju värt besvä´t. +Så lärde vi oss själva och det var ju värt besvä´t.\\ 
-DIP och SOT nog var det värt besvärt.+DIP och SOT nog var det värt besvärt.\\
  
-ETA så tar vi oss laminatet. +ETA så tar vi oss laminatet.\\ 
-ETA med Natrium hydroxid +ETA med Natrium hydroxid\\ 
-ETA, ETA, etsa kretskort gillar ja´ för jag hatar ju kablage.+ETA, ETA, etsa kretskort gillar ja´ för jag hatar ju kablage.\\
  
-ETA så tar vi oss laminatet. (Tjo) +ETA så tar vi oss laminatet. (Tjo)\\ 
-ETA med Natrium hydroxid (Blanda grogg) +ETA med Natrium hydroxid (Blanda grogg)\\ 
-ETA, ETA, etsa kretskort gillar ja´ för jag hatar ju kablage.+ETA, ETA, etsa kretskort gillar ja´ för jag hatar ju kablage.\\
user/ets_visa.1546690821.txt.gz · Last modified: 2019/01/05 12:20 by user