User Tools

Site Tools


user:guider:cncfusklapp

Fusklapp för CNC fräs

 • Generera/skriv din g-kod fil
 • Starta & logga in på CNC dator
 • Starta EMC2
 • Öppna g-kod filen i EMC2, kolla på verktygsbanan i preview-plotten
 • Sätt igång fräsen och stegmotorerna genom att slå på förgreningsdosan bakom fräsen
 • Tryck F1, sedan F2
 • Verifiera att alla tre axlarna rör sig genom att jogga dem
 • Spänn fast din detalj
 • Spänn upp fräsen som skall användas
 • Börja med att ställa in Z offset genom att jogga ner fräsen till ovansidan av detaljen (lägg ett ark papper emellan, och känn när den nyps åt, då är du ca 0.1mm ovanför detaljen)
 • Tryck på Z tangenten, tryck sedan på END tangenten eller klicka på TOUCH OFF, och skriv in vilket värde det nuvarande positionen skall vara på Z axeln (oftast 0.1mm + mängden material som skall tas bort på ovansidan, beroende på vart origo ligger i g-kod filen)
 • Ställ sedan in X och Y offset på motsvarande sätt, ett papper emellan, tryck på X respektive Y tangenten, END eller TOUCH OFF, och mata sedan in vilket värde den nuvarande positionen skall vara på X respektive Y
 • Flytta fräsen så att den är en bra bit ovanför materialet
 • Sätt FEED OVERRIDE till 0%
 • Starta spindeln och ställ in rätt varvtal
 • Tryck på RUN
 • Öka successivt matningen (FEED OVERRIDE) om allt går som det skall
 • Lägg på ev. skärvätska/olja
 • När programmet kört klart, stäng av spindeln och jogga bort fräsen från detaljen
 • Lossa detaljen
 • Tacka CNC gudarna att allt gått bra, offra gärna någon i närheten
user/guider/cncfusklapp.txt · Last modified: 2018/04/04 23:44 (external edit)