User Tools

Site Tools


user:guider:cncregler

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

user:guider:cncregler [2018/04/04 23:44] (current)
Line 1: Line 1:
 +**Dessa regler __MÅSTE__ följas för att få köra CNC fräsen**
  
 +  * Håll **ALLTID** en hand på FEED OVERRIDE ratten under första körningen, och titta noggrant på skärområdet
 +
 +  * På senare körningar av samma fil räcker det med att hålla på ratten tills man ser att programmet kör som den skall
 +
 +  * Om brytaren till fräsen/​stegmotorerna stängs av **MÅSTE** offset i X/Y/Z ställas in på nytt, då motorerna rör sig då de stängs av, och datorn tappar deras läge
user/guider/cncregler.txt · Last modified: 2018/04/04 23:44 (external edit)