User Tools

Site Tools


user:guider:cncregler

Dessa regler MÅSTE följas för att få köra CNC fräsen

  • Håll ALLTID en hand på FEED OVERRIDE ratten under första körningen, och titta noggrant på skärområdet
  • På senare körningar av samma fil räcker det med att hålla på ratten tills man ser att programmet kör som den skall
  • Om brytaren till fräsen/stegmotorerna stängs av MÅSTE offset i X/Y/Z ställas in på nytt, då motorerna rör sig då de stängs av, och datorn tappar deras läge
user/guider/cncregler.txt · Last modified: 2018/04/04 23:44 (external edit)