User Tools

Site Tools


user:verkstad:kallsag

Kallsåg

Eller kallbandsåg.
Gå tillbaka till Värkstaden

En bandsåg designad för att kapa metall genom den outömmingsbara källan som kallas gravitation. Med ytterligare kraft från El som gör att bandet snurrar så kan stora stycken kapas med minimalt handarbete.

Använding

Fäst arbetsstycket VÄL i maskinen under bandet där du vill såga. Vid start bör du vara medveten om att det finns en spärr på baksidan av sågen. För att ändra såghastighet/tryck på arbetsstycket använder du vredet framför sågen, dra åt/lossa den för hastighets ändring. När du börjar såga tänk på hur spänd vredet är. Är du osäker på hur snabbt sågen kommer åka ner börja på långsammaste och öka långsamt. går det för snabbt kan sågen åka jättesnabbt ner i bordet och bandet hoppa av, alltså dåligt.
kallsag.jpg

user/verkstad/kallsag.txt · Last modified: 2022/04/02 11:06 by eta