User Tools

Site Tools


user:guider:farnell

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:guider:farnell [2021/04/10 12:13]
user removed unnessecary line
user:guider:farnell [2021/05/15 15:01] (current)
user
Line 10: Line 10:
  
 == En liten beskrivning == == En liten beskrivning ==
-  * Gå in på [[http://se.farnell.com|Farnell]] och välj vad du vill ha (notera minsta order antal). +Följ Länken nedan som innehåller instruktioner:
-  * Anteckna ordernummer på vald artikel. +
-  * Sammanfatta hur många av varje artikel som du vill ha. +
-  * Lägg särskild uppmärksamhet på att din pryl finns i lager +
-  * **Samt att den ej är USA lager** (kostar ca 200kr extra) +
-  * Skicka ett mail till <del>order@eta.chalmers.se</del>  Etafarnell@gmail.com. +
  
-  +https://forms.gle/ppCtp5svCcW9xbrX8
-Formatet som skall skickas i mailet är enligt följande: +
-Ordernr, Antal, Namn (på dig).\\ +
-Exempelvis:\\ +
-214125,5,Boda\\ +
-Nu har din beställning skickats till en orderadministratör (troligen styrelsemedlem), där denne har som uppgift att skicka vidare beställningen till Farnell.\\+
  
-  * Beställningarna sammanställs oftast udda veckor på söndag. (skicka gärna in på lördagen alltså) +MVH inte-materialaren som inte orkar ändra denna sidan.
-  * Beställningen dyker upp i veckan efterordern lagts, fråga efter någon med nyckel till skrubb så kan du få dina prylar.  +
-  * Betalning görs vid senare tillfälle. Tänk på att moms kommer att tillkomma.+
  
 === Betalning === === Betalning ===
user/guider/farnell.txt · Last modified: 2021/05/15 15:01 by user