User Tools

Site Tools


user:guider:farnell

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:guider:farnell [2019/09/29 10:10]
user
user:guider:farnell [2020/04/15 08:51] (current)
eta
Line 3: Line 3:
 Som aktiv ETA-medlem har du tillgång till att beställa komponenter rabatterat från [[http://​se.farnell.com/​|Farnell]].\\ Som aktiv ETA-medlem har du tillgång till att beställa komponenter rabatterat från [[http://​se.farnell.com/​|Farnell]].\\
 Vi får priset som gäller för 5:e staffling dvs det 5:e priset om man kollar vad en komponent kostar.\\ Vi får priset som gäller för 5:e staffling dvs det 5:e priset om man kollar vad en komponent kostar.\\
-Mer information vad som gäller priser och frakt finns på [[https://​www.eta.chalmers.se/​index.php?​include=members.order.readfirst|"​Orderregler,​ läs först!"​]]. 
  
  
 ===== Hur gör jag? ===== ===== Hur gör jag? =====
-[[http://​www.eta.chalmers.se/​functions/​getfile.php?​news=true&​fileId=27|Beskrivning]] -- Hur du beställer och betalar\\ 
  
 == En liten beskrivning == == En liten beskrivning ==
Line 15: Line 13:
   * Lägg särskild uppmärksamhet på att din pryl finns i lager   * Lägg särskild uppmärksamhet på att din pryl finns i lager
   * **Samt att den ej är USA lager** (kostar ca 200kr extra)   * **Samt att den ej är USA lager** (kostar ca 200kr extra)
-  * Skicka ett mail till <​del>​order@eta.chalmers.se</​del> ​ Etafarnell@gmail.com. ​Skriv på följande ​sätt:+  * Skicka ett mail till <​del>​order@eta.chalmers.se</​del> ​ Etafarnell@gmail.com. ​ 
 +  *  
 +Formatet som skall sickas i mailet är enligt ​följande:
 Ordernr, Antal, Namn (på dig).\\ Ordernr, Antal, Namn (på dig).\\
-214125,​5,​Boda +Exempelvis:​\\ 
-  * Beställningarna sammanställs oftast udda veckor söndag. +214125,​5,​Boda\\ 
-  * Dom dyker upp i veckan ​efter, fråga efter någon med nyckel till skrubb så kan du få dem+Nu har din beställning skickats till en orderadministratör (troligen styrelsemedlem),​ där denne har som uppgift att skicka vidare beställningen till Farnell.\\ 
 + 
 + 
 +  * Beställningarna sammanställs oftast udda veckor ​på söndag. ​(sicka gärna in på lördagen alltså) 
 +  * Beställningen ​dyker upp i veckan ​efterordern lagts, fråga efter någon med nyckel till skrubb så kan du få dina prylar
   * Betalning görs vid senare tillfälle. Tänk på att moms kommer att tillkomma.   * Betalning görs vid senare tillfälle. Tänk på att moms kommer att tillkomma.
  
  
-Nu har din beställning skickats till en orderadministratör (troligen styrelsemedlem),​ där denne har som uppgift att skicka vidare beställningen till Farnell.\\ 
  
  
 +=== Betalning ===
 +Betalning sker via banköverföring eller Izettle under kassörs uppsyn. Ett mail kommer att sickas till dig inom ca 2 månader med mer information efter du beställt.
user/guider/farnell.1569751858.txt.gz · Last modified: 2019/09/29 10:10 by user