User Tools

Site Tools


user:guider:video:cadcam

This is an old revision of the document!


Det finns videon som visar CAD i solidworks och CAM i edgecam för en enkel detalj.
Videorna ligger på SRA under /users/OPTIMUM/documentation/videos, samt på http://eta.chalmers.se/cnc/.
Dessa filmer bör tittas på i ordning Solidworks.avi, Edgecam_solids.avi, Edgecam_engrave.avi för den mest logiska ordningsföljden.
Dessa motsvarar det som gicks igenom inom CADCAM på de första två CNC kurserna.


Om edgecam inte går att starta så säg till en lättfotat person i styrelsen att skriva:
cacls “c:\Program Files\EdgeCAM” /e /t /p users:c
så skall det fungera sedan

user/guider/video/cadcam.1522885538.txt.gz · Last modified: 2018/04/04 23:45 by 127.0.0.1