User Tools

Site Tools


user:kurser:amatorradiocert

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:kurser:amatorradiocert [2023/02/16 21:55]
jonathanl Uppdatera introduktion
user:kurser:amatorradiocert [2023/03/21 04:56] (current)
user [Kursupplägg]
Line 15: Line 15:
  
 ===== Kursupplägg ===== ===== Kursupplägg =====
-Vi träffas en gång i veckan, oftast tisdagar efter tisdagsfikat (så ca 18:15). Vi går under dessa tillfällen igenom vad som krävs för certifikat. Men även lite vad ETA har för utrustning och hur den fungerar.\\+Vi träffas en gång i veckan, oftast tisdagar efter tisdagsfikat (så ca 18:00). Vi går under dessa tillfällen igenom vad som krävs för certifikat. Men även lite vad ETA har för utrustning och hur den fungerar.\\
 Provförrättare kontaktas senare när gruppen börjar känna sig mogen att skriva provet. \\ Provförrättare kontaktas senare när gruppen börjar känna sig mogen att skriva provet. \\
  
user/kurser/amatorradiocert.txt · Last modified: 2023/03/21 04:56 by user