User Tools

Site Tools


user:kurser:amatorradiocert

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:kurser:amatorradiocert [2020/06/24 15:53]
user [Kurshistorik] added Sommar 2020
user:kurser:amatorradiocert [2022/05/26 04:40] (current)
user [Kurshistorik]
Line 6: Line 6:
 och en utbildningsbok finns [[https://akademin.ssa.se/|här]].\\ och en utbildningsbok finns [[https://akademin.ssa.se/|här]].\\
  
-Amatörradio certifikat används om man vill amatörmässigt arbeta med radio. Exempelvis bygga egna radioaparater, experimentera med vågutbredning och antenninstallationer så är det det du vill ha. Med cert får du tillgång till att sända med (oftast) 200W på lite olika frekvensband.\\+Amatörradiocertifikat används om man vill amatörmässigt arbeta med radio. Exempelvis bygga egna radioaparater, experimentera med vågutbredning och antenninstallationer så är det det du vill ha. Med cert får du tillgång till att sända med (oftast) 200W på lite olika frekvensband.\\
  
  
Line 63: Line 63:
 **ETA 313: SA6JKKs radiokurs #2 (Sommar 2020) **  \\ **ETA 313: SA6JKKs radiokurs #2 (Sommar 2020) **  \\
  
-Kom igen det blir kul! / SA6JKK+Nya amatörer: \\ 
 +SA6TAO \\ 
 +SA6SRT \\ 
 +SA6SEK \\ 
 +SA6SGA \\ 
 +SA6PMM \\ 
 + 
 +**ETA 313: SA6JKKs radiokurs #3 (VT2022) **  \\ 
 + 
 +Nya amatörer: \\ 
 +SA6KST \\ 
 +SA6DRW \\ 
 +SA6MBO \\ 
 +SA6NYA \\ 
 +SA6FEL \\ 
 +SA6PIB \\ 
 +SA6NTZ \\ 
 +SA6FOX \\
user/kurser/amatorradiocert.1593014039.txt.gz · Last modified: 2020/06/24 15:53 by user