User Tools

Site Tools


user:kurser:amatorradiocert

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:kurser:amatorradiocert [2020/06/24 15:53]
user [Kurshistorik] added Sommar 2020
user:kurser:amatorradiocert [2020/08/14 10:48] (current)
eta [Kurshistorik] updated ETA 313: SA6JKKs radiokurs #2 (Sommar 2020)
Line 6: Line 6:
 och en utbildningsbok finns [[https://​akademin.ssa.se/​|här]].\\ och en utbildningsbok finns [[https://​akademin.ssa.se/​|här]].\\
  
-Amatörradio certifikat ​används om man vill amatörmässigt arbeta med radio. Exempelvis bygga egna radioaparater,​ experimentera med vågutbredning och antenninstallationer så är det det du vill ha. Med cert får du tillgång till att sända med (oftast) 200W på lite olika frekvensband.\\+Amatörradiocertifikat ​används om man vill amatörmässigt arbeta med radio. Exempelvis bygga egna radioaparater,​ experimentera med vågutbredning och antenninstallationer så är det det du vill ha. Med cert får du tillgång till att sända med (oftast) 200W på lite olika frekvensband.\\
  
  
Line 63: Line 63:
 **ETA 313: SA6JKKs radiokurs #2 (Sommar 2020) **  \\ **ETA 313: SA6JKKs radiokurs #2 (Sommar 2020) **  \\
  
-Kom igen det blir kul! / SA6JKK+Nya amatörer: \\ 
 +SA6TOR \\ 
 +SA6SRT \\
user/kurser/amatorradiocert.1593014039.txt.gz · Last modified: 2020/06/24 15:53 by user