User Tools

Site Tools


user:kurser:arboga

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:kurser:arboga [2018/12/20 15:15]
user
user:kurser:arboga [2019/02/19 17:16]
user
Line 1: Line 1:
 ====== Fräskurs för Arbogamaskinen ====== ====== Fräskurs för Arbogamaskinen ======
-Fräskurs för manuell maskin kommer inom snart att vara verklighet! Meningen är att man ska få lite kunskap om hur fräsning fungerar, vad man får och inte får göra, samt hur man väljer rätt parametrar för sin fräsning (typ av fräs, hastigheter osv).\\+WIP FIXME\\ 
 +Fräskurs för manuell maskin kommer kanske att vara verklighet! Meningen är att man ska få lite kunskap om hur fräsning fungerar, vad man får och inte får göra, samt hur man väljer rätt parametrar för sin fräsning (typ av fräs, hastigheter osv).\\
 \\ \\
-Än så länge finns inget upplägg på hur detta ska gå till, men Matrf. har i ett svag ögonblick lovat att ta tag i det (TM).\\+Än så länge finns inget upplägg på hur detta ska gå till, men styret. har i ett svag ögonblick lovat att ta tag i det (TM).\\
  
-Den bästa lösningen tillsvidare är att ta en kik på eXp:s fräsiga material https://x-p.nu/wp-content/uploads/2018/05/fras.pdf+Den bästa lösningen tillsvidare är att ta en kik på eXp:s fräsiga material https://x-p.nu/wp-content/uploads/2018/05/fras.pdf\\ 
 +Eller annat godtyckligt kursmaterial\\ 
 +Eller fråga stryet (TM)
  
user/kurser/arboga.txt · Last modified: 2019/02/19 17:16 by user