User Tools

Site Tools


user:kurser:devkit

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

user:kurser:devkit [2018/04/04 23:44] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Devkit, information och kurser ======
 +I dagsläget är det oklart hur vi kommer ha detta, men frågetecken ska vi förhoppningsvis kunna räta ut framöver.
  
 +===== Vad är devkittet? =====
 +Det är ett kit som ETA tänkt erbjuda höstens nya medlemmar. Kittet betalas av medlemsavgifterna,​ så detta är inget som man är tvingad att betala extra för.\\
 +Kittet har allt som krävs för att börja leka, och i lokalen har vi komponenter för fortsatta experiment.\\
 +
 +Hårdvaran som kommer användas beskrivs här: [[user:​guider:​etaavrguide#​hardvara|Hårdvara]]\\
 +
 +Kursen kommer använda denna guiden som kursmaterial:​ [[user:​guider:​etaavrguide]]\\
 +
 +Förhoppningsvis kommer deltagarna få kunskap i embedded-programmering,​ etsning, lära sig botanisera bland komponenterna vi har i lokalen och framförallt skapa ett stort intresse för att leka med elektronik.
 +
 +===== Upplägget =====
 +==== Introduktionsmöte ====
 +Först kontaktas alla nya medlemmar för att höra efter om det finns intresse.\\
 +Sedan kommer lämpliga personer sammankalla till ett introduktionsmöte som hålls i lämplig lokal (gärna med projektor) för att presentera vad det hela går ut på och de saker vi kommer gå igenom.\\
 +
 +En tid efteråt kommer vi dela ut komponenter och laminat till de som vill utnyttja detta tillfälle att berika sin egen kunskap.
 +
 +==== Fortsättning ====
 +Väldigt oklart hur det ska gå vidare sedan.\\
 +Ett förslag är att låta personer jobba på i sin egen takt och erbjuda workshops på angivna tider för att hjälpa de som kört fast och behöver hjälp.\\
 +Ett annat upplägg är att säga att vid ett tillfälle i veckan går man igenom ett visst avsnitt i guiden.
user/kurser/devkit.txt · Last modified: 2018/04/04 23:44 (external edit)