User Tools

Site Tools


user:kurser:devkit

Devkit, information och kurser

I dagsläget är det oklart hur vi kommer ha detta, men frågetecken ska vi förhoppningsvis kunna räta ut framöver.

Vad är devkittet?

Det är ett kit som ETA tänkt erbjuda höstens nya medlemmar. Kittet betalas av medlemsavgifterna, så detta är inget som man är tvingad att betala extra för.
Kittet har allt som krävs för att börja leka, och i lokalen har vi komponenter för fortsatta experiment.

Hårdvaran som kommer användas beskrivs här: Hårdvara

Kursen kommer använda denna guiden som kursmaterial: etaavrguide

Förhoppningsvis kommer deltagarna få kunskap i embedded-programmering, etsning, lära sig botanisera bland komponenterna vi har i lokalen och framförallt skapa ett stort intresse för att leka med elektronik.

Upplägget

Introduktionsmöte

Först kontaktas alla nya medlemmar för att höra efter om det finns intresse.
Sedan kommer lämpliga personer sammankalla till ett introduktionsmöte som hålls i lämplig lokal (gärna med projektor) för att presentera vad det hela går ut på och de saker vi kommer gå igenom.

En tid efteråt kommer vi dela ut komponenter och laminat till de som vill utnyttja detta tillfälle att berika sin egen kunskap.

Fortsättning

Väldigt oklart hur det ska gå vidare sedan.
Ett förslag är att låta personer jobba på i sin egen takt och erbjuda workshops på angivna tider för att hjälpa de som kört fast och behöver hjälp.
Ett annat upplägg är att säga att vid ett tillfälle i veckan går man igenom ett visst avsnitt i guiden.

user/kurser/devkit.txt · Last modified: 2018/04/04 23:44 (external edit)