User Tools

Site Tools


user:kurser:dtmf

This is an old revision of the document!


DTMF för etsning

Denna sida är ämnad för etskursen, därmed ligger den i det namespacet.

Vad är DTMF?

DTMF(Dual Tone Multiple-Frequency) är det som knappsatser till telefoner använder sig av. Du vet de där ljuden som kommer när man trycker på knapparna, detta är information och den kan man läsa av!
Du tar helt enkelt två frekvenser och slår ihop dem och på så sett kan du utläsa vilken kombination som motsvarar vilket tecken.

1209 Hz 1336 Hz 1477 Hz 1633 Hz
697 Hz 1 2 3 A
770 Hz 4 5 6 B
852 Hz 7 8 9 C
941 Hz * 0 # D

DTMF decoder

Vi kommer utnyttja det något utdaterade chippet MT8870D som är en monolitisk enhet för att avkoda DTMF, vad smidigt.

user/kurser/dtmf.1617033416.txt.gz · Last modified: 2021/03/29 15:56 by eta